MÅNSING
Jenny Gustafsson & Hans Kennemark
Det är med stolthet vi nu presenterar låtarna från vår nya CD Månsing.  En fantastisk musik som märkligt nog inte hörts på länge i offentligheten.  Våra källor har varit allt från gamla vaxrullar och notmaterial till äldre spelmän vi mött genom åren.
We proudly present tunes from our new album Månsing. Remarkably, this wonderful music hasn't been played publicly for a long while.  Our sources range from old wax cylinders to sheet music and older fiddlers we've met through the years.
Hans & Jenny

Lyssna

Listen

Polska från Sandhem
Polska from Sandhem
Polska efter Anna Brita
Polska after Anna Brita
Månsing är den första i en serie skivor med musik från Västergötland – nästa inspelningsprojekt blir en skiva med musik efter spelmannen Johan Albert Pettersson från Ornunga. Duon jobbar kontinuerligt med att tolka notmanuskript och plocka fram låtar från äldre inspelningar till både konserter och utgivningar.
Månsing is the first in a series of albums of music from Västergötland – the next album will include music written and collected by the fiddler Johan Albert Pettersson from Ornunga. The duo steadily works on discovering and interpreting old sheet music and recordings, both for concerts and recordings.
Samspelet är just så intensivt som blickarana på omslagsbilderna ger intryck av. ... En riktig njutarskiva för den som gillar fiolspel och kraftfulla traditionella polskor!
... there are too many good tunes to list here. Complex rhythms, virtuoso technique, and beautiful melodies combine to make this a most rewarding CD.
Spelman som ger folkmusiken nytt liv. En skiva som väcker folkmusik i Sjuhärad till liv igen.
En musikalisk båtresa. Fylld med förväntansfulla passagerare.
Musikalisk fest på Göta kanal.
... det dansar med inuti öronen!
Elsa, 6 år6 years

Kort om Jenny & Hans

About Jenny & Hans

Jenny Gustafsson

Jenny Gustafsson är född 1977 i Gingri utanför Borås men bor numera i Göteborg. Efter studier på Musikkonservatoriet i Trondheim har hon varit verksam som musiker och pedagog, efter 15 år i Norge flyttade hon hem till Västergötland. Jenny har gjort en rad turnéer genom norska Rikskonsertene, arbetat som teatermusiker och gjort diverse kammarmusikprojekt. Hon har också gjort ett stort dokumentations- och insamlingsarbete av folkmusik i Sjuhäradsbygden och brinner för att föra denna musik vidare. Hon har sedan 2003 varit lärare på Sjövikskursen och är sedan 2011 riksspelman på västgötalåtar.

Jenny har de senaste åren tillfört regionen en rad energiinjektioner inom kulturfältet. 2013 startade hon Ornungastämman som är en folkmusikfestival som genomförs i augusti varje år, ett projekt med både regional och kommunal förankring med stora visioner. 2015 gav hon ut Urmakarns notsamling som är en bok om musiktraditioner från Fristad.

Jenny Gustafsson was born in 1977 in the village of Gingri near Borås and now lives in Gothenburg. After completing her studies at the Trondheim Conservatory of Music,she worked for 15 years as a musician and a music teacher in Norway, before returning to Västergötland. Jenny has toured extensively with Concerts Norway (Rikskonsertene), worked as a theatre musician and has been involved in a number of chamber music projects. She has also been heavily involved in the documentation and collection of folk music from Sjuhäradsbygden and is passionate about passing this music on to new generations. She has been a teacher at the Sjövik Folk Music Course since 2003 and in 2011 she gained the title Riksspelman (National Folk Musician).

In recent years Jenny has initiated a number of projects to stimulate interest in the culture of the region. In 2013 she started the Ornunga Festival of Traditional Music, a highly successful event held every August with regional and municipal support. In 2015 she published Urmakarns notsamling (The Watchmaker's Tune Book) about the musical traditions of Fristad in Västergötland.

Hans Kennemark

Hans Kennemark är född i Sandhem 1965. Hans har turnerat internationellt med grupper sedan början av 80-talet. Man har kunnat höra honom i grupper som Forsmark Tre, Bäsk, Tritonus, Septentrio och Nordik Tree där han medverkat till att sprida den västgötska musiken vida omkring. Som kompositör och arrangör har han gjort folkmusiken tillgänglig för en bredare publik inom Sverige och internationellt. Inte minst genom de körverk han skrivit med Alf Hambe som textförfattare.

Hans är välkänd på de folkmusikpedagogiska lärosätena runtom i norden och undervisar regelbundet på Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet. Sedan 1990 undervisar han på folkmusikkursen för ungdomar i Sjövik, Västergötland. Hans är riksspelman på västgötalåtar sedan 1985.

Hans Kennemark was born in Sandhem in 1965. He has toured at home and abroad with various groups since the beginning of the 1980s. Through groups like Forsmark Tre, Bäsk, Tritonus, Septentrio and Nordik Tree he has been instrumental in spreading the music of Västergötland far and wide. As a composer and arranger he has helped make folk music accessible to a wider audience both in Sweden and beyond, not least through his choral works written in cooperation with the poet Alf Hambe.

Hans is well known as a teacher of folk music at music academies throughout Scandinavia and teaches regularly at the Academy of Music and Drama at University of Gothenburg. He has taught at the Sjövik Folk Music Course for young people since 1990. Hans gained the title Riksspelman (National Folk Musician) in 1985.

Press & Kontakt

Press & Contact

Affisch:
Poster:
[pdf] [jpeg]
Foton:
Photos:
[1] [2] [3] [4]
Behöver du mer informationsmaterial, texter, press m.m. kontakta oss gärna!
Should you need more information material, texts, press releases, etc., do not hesitate to contact us!
Jenny Gustafsson
Oljekvarnsgatan 15b
414 65 Göteborg
jennyelis@hotmail.com +46 733 770368